Panorámafelvétel a Hámori-tóról. Fotó: Váncza Emma, 1896. Ltsz. HOM FGY 53.2988.1. mérete: 120,5 cm x 40 cm, Herman Ottó Múzeum

Apertúra
2016. szeptember - október

Ha hihetünk a lexikonoknak, a fényképezőgép rekeszének működése a szem pupillájához hasonlítható. Közelre vagy távolra tekintve, rovatunkban időről időre szerzőink maguk állítják be az apertúra értékét.
Címlapkép a tagok szemével…

2007-ben tizenkét darab eredeti Roger Fenton-fotográfia került elő a budapesti Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményében. E lelet Magyarország egyetlen eredeti kollekciója a 19.század világhírű brit fotográfusától. Az „El nem veszett, de megtalált képek” című tárlathoz egy fotótörténeti konferencia társult a Magyar Fotótörténeti Társaság szervezésében. A tanácskozás témája – Fenton életművéhez kapcsolódóan – néhány hazai alkotó munkásságán keresztül a korszak fotótörténetének bemutatása volt. A konferencia előadásainak szerkesztett szövege itt elérhető. ►


fotó: Skót vadászinasok Balmoralban. Lapméret: 50 × 68,5 cm. Képméret: 35 × 42,5 cm. 1856. Sóspapír. © ELTE Egyetemi Könyvtár

állományvédelem ►
digitalizálás ►
oktatás ►
publikációk ►


fotó: Medek R.: Rajzóra az egri cisztercita gimnáziumban. Eger. 1904-05. Celloidin. © Magyar Nemzeti Múzeum

„Be kell hatolnunk a photographia lényegébe, érteni kell annak százféle fogását, apró részleteit, kicsinek látszó, de mégis rendkívül fontos pontjait, a jelenségeket s ezeknek okait, az egyes eljárások minőségét, stb.”
(Lapunk czélja és iránya!, Fényképészeti Lapok 1. szám 3.o., 1882. január)


fotó: Bross, Veress Ferenc portréjával. 5,5 × 4 cm. 1880 körül. Fotókerámia ezüst keretben. © Magyar Nemzeti Múzeum